Friday, June 26, 2009

วู้ดดี้ เกิดมาคุย


ดูรายการทีวี วู้ดดี้ เกิดมาคุย วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ย้อนหลังที่นี่
เสนอตอน
วู้ดดี้ เกิดมาคุย เปิดใจครอบครัวร้าว ไกรสร – ภรรยา สิริกร อินพรหม, สัมภาษณ์ 7 ศิลปินน้อยรายการ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที วันที่ 22 มิถุนายน 2552