Thursday, June 18, 2009

นาทีฉุกเฉินนาทีฉุกเฉิน ทางช่อง 5 มาดูย้อนหลังกัน เพื่อเป็น ข้อเตือนใจสำหรับผูที่ประสบเหตุ เอามาเล่าให้ฟัง เป็น วิทยาทาน

ดูนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง ทางช่อง 5

รายการนาทีฉุกเฉินย้อนหลัง ออโต