Monday, August 31, 2009

คนค้นคน ย้อนหลัง ประจำวันที่ 18/8/52


รายการคนค้นคน เป็นรายการสารคดี ที่ติดตามคนที่น่าสนใจ น่าติดตาม โดยมีผู้ดำเนินรายการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามมาก ซึ่งในช่วงเวลาที่ออกอากาศนี้ ก็จะไปตรงกับรายการอื่นๆที่น่าสนใจเช่นกัน จึงอาจทำให้พลาดชมไปบ้างช่วง เพราะฉนั้นเรากลับมาเก็บรายละเอียดช่วงที่พลาดกันได้ที่นี่เลย Timemachine TV