Monday, July 13, 2009

สวย แสบ ซิ่ง


ละคร สวย แสบ ซิ่ง บทประพันธ์:เรียว ช่อชรอุ่ม บทโทรทัศน์:วรพันธ์ รวี กำกับการแสดง:สำรวย รักชาติ ผู้ผลิต:ดารา วีดีโอ จำกัด นำแสดงโดย:จีรนันท์ มะโนแจ่ม,รังสิต ศิรนานนท์,นวพล ภูวดล,อินทิรา เกตุวรสุนทร,ธัญสินี พรมสุทธิ์,ชมภูนุช ปิยภาณี ฯลฯ ออกอากาศ:ละครก่อนข่าว จันทร์-อาทิตย์ 18.45 น.
มาดูสวย แสบ ซิ่ง ย้อนหลังกัน