Wednesday, May 20, 2009

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน


กษัตริย์ จองโจ (Jeongjo) ได้รับสมญานามว่าเป็นไม้บรรทัดของโชซอน เนื่องจากความพยายามต่างๆของพระองค์ในการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติและได้ รับการสรรเสริญว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รักของราษฎรมากที่สุด
พระองค์ ครองราชย์ต่อจาก กษัตริย์ยองโจ (King Yeong Jo)พระอัยกา กษัตริยจองโจชื่อเดิมคือ ลีซาน (Yi San) พระโอรสขององค์รัชทายาทซาโด (Crown Prince Sado) โอรสองค์ที่สอง ของกษัตรย์ยองโจ เนื่องจากพระโอรสองค์แรกเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย หลังจากนั้นเจ็ดปี ซาโดจึงได้รับตำแหน่งรัชทายาท
ใน ขณะที่ซาโดเพิ่งเกิดได้ไม่นาน ซาโดได้รับการเลี้ยงดูจากกษัตริย์ยองโจเป็นอย่างดีเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ใน อนาคต ต่อมาระหว่างกษัตริย์ยองโจและซาโดได้เกิดการระแคะระคายซึ่งกันและกัน ซาโดเริ่มมีอาการกลัวพระบิดาของตน ด้วยความกลัวนี้ทำให้ซาโดเกิดอาการทางจิต
ต้อง ทุบตีหรือฆ่าผู้คนเพื่อที่จะระบายความตึงเครียด การที่ซาโดทำเช่นนี้นำพาความผิดหวังมาสู่กษัตริย์ยองโจเป็นอย่างมาก ดังนั้นกษัตริย์ยองโจจึงมีรับสั่งให้ขังซาโดไว้ในยุ้งฉาง หลังจากถูกขังเป็นเวลา 8 วันซาโดก็ได้เสียชีวิต
ซึ่ง ในเวลานั้นลีซานมีอายุได้เพียง 11 ปี เหตุการณ์นี้ได้กระทบกระเทือนจิตใจและก่อให้เกิดความสบสนแก่ลีซาน (กษัตริย์จองโจ) เป็นอย่างมาก
สำหรับ กษัตริย์ยองโจ ในคำจารึกที่สุสานได้เขียนไว้ว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าพระโอรสของ พระองค์ แต่ต้องการให้บทเรียนแก่ซาโดเท่านั้นและรู้สึกเสียใจต่อการตายของซาโด ไม่ต้องการให้ผู้คนมองว่าเป็นพ่อที่ใจร้ายและทารุณ กษัตริย์ยองโจได้กล่าวอีกว่าเจ้าชายต้องฉลาด
ทุก คนต่างคาดหวังว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับประชาชาติ แต่เขากลับไม่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีงาม ประพฤติตนไม่เหมาะสมและคบกับพวกอันธพาล ซึ่งเป็นภัยต่อประเทศชาติ เหล่านี้คือสิ่งที่กษัตริย์ยองโจอธิบายถึงพื้นหลังการลงโทษที่ไม่เคยมีมา ก่อน
หลังจากที่ซาโดตาย กษัตริย์ยองโจได้ถอดซาโดออกจากตำแหน่งและทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลีซันพระนัดดา และ พระนางฮเย-คยอง ลูกสะใภ้
ส่วน ของพระมารดาของกษัตริย์จองโจคือ พระนางฮเย-คยอง (Lady Hyekyeong) ลีซานมีจิตใจดีและเฉลี่ยวฉลาดก็เพราะพระมารดาของพระองค์ ฮเย-คยองเป็นคนที่ใจดีและเฉลี่ยวฉลาด
อีกนัยหนึ่งความเจริญทางการปกครองในสมัยของพระองค์ต้องขอบคุณความสามารถของนาง
ที่ ได้ให้การศึกษาแก่ลีซัน นางได้ให้กำเนิดลีซันท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ยองโจและซาโด มีทีท่าจะคลี่คลายลง นางรักลูกของนางมากยิ่งกว่าชีวิตและตัดสินใจที่จะไม่ให้เขาเป็นเหมือน พ่อของเขาเป็นอันขาด นางถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากซาโดถูกประหารถึงแม้ว่าพระสวามีของนางจะถูกฆ่า แต่นางได้เงียบและมีสติเพื่อลูกชายของนางและสอนให้ลีซานไม่ให้ยึดติดกับความ แค้น
นาง ได้เขียนอัตถชีวประวัติชื่อ The Memoirs of Lady Lady Hyekyeong ถ่ายเรื่องราวของนางในขณะนั้น ในบันทึกเล่มนี้นางได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์ยองโจและพระสวามี ของนาง นางได้กล่าวว่า กษัตริย์ยองโจปฏิบัติกับซาโดไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ซาโดที่มีความอบอุ่นและ อ่อนโยนโดยนิสัย ต้องตกอยู่ในสภาพถูกรบกวนทางจิต ความกลัวของซาโดค่อยๆเริ่มจากความหวาดกลัวเครื่องนุ่งห่ม ต้องเสียเวลาเป็นเวลานานในตอนเช้าเพื่อเลือกอาภรณ์จนถึงการทำร้ายบรรดาข้า หลวง บันทึกนี้นับว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่ามิได้ บันทึกเล่มนี้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ทางการเมืองในสมัยโชซอน ตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยองโจ กษัตริย์จองโจ กษัตริย์ซุนโจ (King Sunjo) ถึงแม้ว่ากษัตริย์จองโจจะประสบความทุกข์ยากตั้งแต่เยาว์วัย
ต่อมาพระองค์ก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโชซอน ผู้ทำให้เกิดความเฟื่องฟูความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ใน รัชสมัยของพระองค์ได้มีการปฏิรูปหน่วยงานต่างๆ และวางรากฐานการปกครองให้กับอาณาจักร มีการจัดตั้ง คยูจาง-คัก (Kyujang-gak) ซึ่งเป็นห้องสมุดของอาณาจักร จุดประสงค์คือปรับปรุงจุดยืนด้านวัฒนธรรมและการปกครองของโชซอนและให้เจ้า หน้าที่สนใจได้ศึกษา
นอก จากนี้ยังเป็นการลดความมั่งคั่งของคนชั้นสูงที่มีความเกี่ยวดองกับพระมเหสี อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการเรียนของนักเรียนซีฮัก(นักเรียนโรงเรียนนัก ปราชญ์)
กษัตริย์ จองโจได้พบกับ ฮงคุกยอง (Hong Guk- Yeong) ขุนนางที่ต้องการจะเพิ่มอำนาจให้แด่กษัตริย์ แต่กลับลงท้ายด้วยการที่เขาพยายามลอบฆ่ากษัตริย์กษัตริย์ จองโจใช้เวลาเป็นอย่างมากในการพยายามที่จะลบล้างเรื่องราวที่พระบิดาของ พระองค์มีอาการป่วยทางจิต พระองค์ย้ายศาลของเมืองซูวอนโทมาไว้ใกล้กับสุสานของพระบิดาอีกทั้งพระองค์ ยังสร้างปราการ ฮวาซอง (Hwaseong) ไว้พิทักษ์สุสาน ในปัจจุบันสถานที่นี้ องค์การ ยูเนสโก ประกาศให้เป็นมรดกโลก ไปติดตามชม ละครเกาหลี เรื่องดังอีกเรื่องหนึ่ง เลยครับ ความยาวค่อนข้างมาก
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 1/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 1/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 2/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 2/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 3/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 3/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 4/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 4/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 4/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 5/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 5/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 5/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 6/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 6/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 6/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 7/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 7/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 7/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 8/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 8/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 8/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 9/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 9/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 9/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 10/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 10/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 10/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 11/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 11/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 11/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 12/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 12/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 12/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 13/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 13/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 13/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 14/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 14/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 14/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 15/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 15/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 15/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 16/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 16/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 16/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 17/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 17/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 17/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 18/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 18/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 18/3
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 19/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 19/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 20/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 20/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 21/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 21/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พริกแผ่นดิน 22/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พริกแผ่นดิน 22/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 23/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 23/2
ลีซานจอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 24/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 24/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 25/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 25/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 26/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 26/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 27/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 27/2
ลีซานจอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 28/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 28/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 29/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 29/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 30/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 30/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 31/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 31/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 32/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 32/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 33/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 33/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 34/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 34/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 35/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 35/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 36/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 36/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 37/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 37/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 38/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 38/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 39/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 39/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 40/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 40/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 41/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 41/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 42/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 42/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 43/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 43/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 44/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 44/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 45/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 45/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 46/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 46/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 47/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 47/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 48/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 48/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 49/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 49/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 50/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 50/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 51/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 52/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 52/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 53/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 53/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 54/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 54/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 55/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 55/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 56/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 56/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 57/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 57/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 58/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 58/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 59/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 59/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 60/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 60/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 61/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 61/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 62/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 62/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 63/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 63/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 64/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 64/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 65/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 65/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 66/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 66/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 67/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 67/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 68/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 68/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 69/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 69/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 70/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 70/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 71/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 71/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 72/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 72/2
มาต่อกันให้จบไปเลย สำหรับเรื่อง ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน มาดูย้อนหลัง กันได้เลยครับ
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 73/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 73/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 74/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 74/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 75/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 75/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 76/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 76/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77/2